Tiến độ dự án

Quý III 2015's progress Quý III 2015's progress Quý III 2015's progress

Quý III 2015: Công nhân tập trung thi công, đảm bảo tiến độ dự án

  • Quý III 2015

Thông tin chi tiết

Các đơn vị tham gia

Đơn vị thiết kế tổng mặt bằng Công ty DPA (Singapore)

Đơn vị thiết kế ý tưởng kiến trúc Architect Morrison - Hoa Kỳ

Đơn vị thiết kế cảnh quan Lee & Associates

Đơn vị thi công Công ty Cottecons

 

 


Kế hoạch bán hàng

Tháng 5/2015 Mở bán đợt 1

Tháng 6/2015 đến Quý 4/2016 Mở bán các đợt tiếp theo

Quý 1/2017 Bàn giao nhà

Liên hệ giao dịch

Sàn giao dịch Bất động sản GP Invest

Địa chỉ số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

HOTLINE 04 62656868/ 0975388068

 

Căn hộ mẫu

Mặt bằng tầng điển hình

Mặt bằng tòa CT1 - Trường An

Căn hộ 80.8m2 và 101.3m2

Căn hộ 80.8m2 và 101.3m2

Căn hộ 100.3m2 và 104.8m2

Căn hộ 100.3m2 và 104.8m2

Căn hộ 100.6m2 và 80.9m2

Căn hộ 100.6m2 và 80.9m2

Mặt bằng tòa CT1 - Trường An (tiếp)

Căn hộ 93.8m2 và 100.4m2

Căn hộ 93.8m2 và 100.4m2

Căn hộ 103.7m2 và 111.2m2

Căn hộ 103.7m2 và 111.2m2

Căn hộ 98.4m2 và 101.1m2

Căn hộ 98.4m2 và 101.1m2

Căn hộ 12A - 93.8m2

Căn hộ 12A - 93.8m2

Mặt bằng tòa CT2 - Trường Thành A

Căn hộ 82.6m2 và 100.5m2

Căn hộ 82.6m2 và 100.5m2

Căn hộ 104.9m2 và 94.5.5m2

Căn hộ 104.9m2 và 94.5.5m2

Căn hộ 105.3m2 và 85.4m2

Căn hộ 105.3m2 và 85.4m2

Căn hộ 88.9m2 và 105.2m2

Căn hộ 88.9m2 và 105.2m2

Căn hộ 111.8m2 và 105.5m2

Căn hộ 111.8m2 và 105.5m2

Mặt bằng tòa CT2 - Trường Thành A (tiếp)

Căn hộ 105.5m2 và 101.8m2

Căn hộ 105.5m2 và 101.8m2

Căn hộ 96.2m2

Căn hộ 96.2m2

Mặt bằng tòa CT2 - Trường Thành B

Căn hộ 87.1m2 và 105.8m2

Căn hộ 87.1m2 và 105.8m2

Căn hộ 101.6m2 và 94.5m2

Căn hộ 101.6m2 và 94.5m2

Căn hộ 99.8m2 và 97.3m2

Căn hộ 99.8m2 và 97.3m2

Mặt bằng tòa CT2 - Trường Thành B (tiếp)

Căn hộ 87.7m2 và 100m2

Căn hộ 87.7m2 và 100m2

Căn hộ 94.9m2 và 111.9m2

Căn hộ 94.9m2 và 111.9m2

Căn hộ 153.8m2 và 154.1m2

Căn hộ 153.8m2 và 154.1m2

Download Liên hệ nhân viên bán hàng Lưu ý trong HĐ mua bán

Khuyến mãi

Thông tin mua & thuê

Hotline

0975.388.068

Ngô Chí Công

Điện thoại: 0904.876.636

Emailngo.chi.cong@gpi.vn

Vũ Thị Tuyết Hạnh

Điện thoại: 0912.673.888

Emailvu.tuyet.hanh@gpi.vn

Sàn giao dịch bất động sản GP.INVEST

Địa chỉ: Số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.6265.6868/ Hotline 0975.388.068

Website: www.gpinvest.vn

Website www.gpinvest.vn/trangancomplex

© 2018 Đăng ký bởi GP Invest. Mọi quyền được bảo hộ — Designed by Outline Design