Tin GP Invest − Chủ nhật, 22/09/2019

Hội nghị cụm nhà chung cư Tràng An Complex

    Ngày 22/09/2019, Hội nghị cụm nhà chung cư (“HNCNCC”) đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là sự kiện vô cùng quan trọng với nhiều nội dung mang tính quyết sách, ảnh hưởng và gắn liền với quyền lợi thiết thực của Cộng đồng cư dân.

    Hiểu được vai trò của Chủ đầu tư trong việc tổ chức HNCNCC, GP.INVEST đã tập trung mọi nguồn lực và phối hợp chặt chẽ cùng toàn thể cư dân triển khai nghiêm túc các công việc nhằm đảm bảo thành công của HNCNCC.

    Kết quả tốt đẹp có được tại HNCNCC đã thể hiện sự công tâm, tinh thần đoàn kết của Cộng đồng cư dân và là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực, trách nhiệm của Chủ đầu tư GP.INNVEST, đặt tiền đề cho sự phát triển phồn thịnh của Tràng An Complex trong tương lai.

     Trân trọng.

© 2020 Đăng ký bởi GP Invest. Mọi quyền được bảo hộ — Designed by Outline Design