Tin GP Invest − Thứ hai, 02/03/2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và lễ đón nhận cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2014” của UBND TP Hà Nội.

Sáng ngày 02 tháng 3 năm 2015, Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Toàn cầu đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2014 và lễ đón nhận cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2014 của UBND TP Hà Nội. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Tuấn – phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà nước, các cổ đông, các cán bộ tiêu biểu của công ty cùng các cơ quan truyền thông.

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông thông qua các nội dung sau:

-    Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

-    Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

-    Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014.

-    Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

-    Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2014.

-    Đai hội thảo luận và biểu quyết thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2014; các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán cho tài chính năm 2015; Kinh phí hoạt động và mức thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Hiệp nhấn mạnh: “Thời gian qua, nền kinh tế có nhiều biến động, nhưng Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty đã nỗ lực, cố gắng không ngừng, áp dụng những chính sách – biện pháp phù hợp, đúng đắn; cải cách điều chỉnh chiến lược đầu tư và chiến lược kinh doanh, tranh thủ từng cơ hội, phát huy sáng tạo để đưa GP.Invest vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước hoàn thiện và phát triển nhăm đem lại lợi ích bền vững cho quý cổ đông và công ty”.

Đại hội cũng vui mừng và vinh dự đón nhận cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng. Cùng với GP.Invest, năm vừa qua, có 22 Doanh nghiệp được trao tặng cờ thi đua trên toàn thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện ghi nhận những đóng góp, những nỗ lực không ngừng và sự phát triển của GP.Invest nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung trên của Thành phố Hà Nội.

Đại hội cổ đông thường niên kết thúc tốt đẹp trong sự hứng khởi và hy vọng về những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế vĩ mô và của thị trường Bất động sản sẽ mở ra bức tranh khởi sắc trong năm 2015. Sự tăng trưởng ổn định của công ty trong tương lai chính là mục tiêu của toàn thể cán bộ nhân viên GP.Invest nỗ lực để đạt được.

Một số hình ảnh tại đại hội: 

Toàn cảnh đại hội

  Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu khai mạc đại hội

 
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó chủ tịch UBNDTP Hà Nội trao tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2014” cho GP.Invest

Xem thêm hình ảnh tại đây 

© 2020 Đăng ký bởi GP Invest. Mọi quyền được bảo hộ — Designed by Outline Design